Evidensbaserat lärande i fokus

Vårt mål är att effektivisera inlärning samt underlätta arbetet för dig som driver utbildning. Vi vet att studier kan kännas överväldigande, det är mycket information att ta in samtidigt som man måste lära sig vad allt innebär i praktiken och faktiskt få kunskapen att fastna. Studieflödet och funktionaliteten i Cortexio bygger därför på tre vetenskapligt beprövade studiemetoder, som enligt forskning visat bäst effekt på lärandet. 

Testbaserat lärande

Principen kring testbaserat lärande är enkel. För varje gång en individ lär sig något nytt, genom att exempelvis läsa en bok eller lyssna på en föreläsning och därefter förhör sig på det nya kunskapsområdet, så ökar minnets långtidslagring. Forskningen har tydligt visat att testbaserat lärande är effektivt oavsett ämnesområde eller ålder. I Cortexio har vi integrerat denna metod genom att varje kapitel följs av tillhörande quiz och att personen därmed alltid ges möjlighet att testa sin kunskap.

Tidsfördelad repetition

Tidsfördelad repetition innebär att du repeterar kunskap precis när du är på gränsen att glömma den. På detta sätt skjuts tidpunkten för att glömma av kunskap längre och längre fram och bidrar till ett mer hållbart lärande. I Cortexio innebär detta att varje quiz även innehåller frågor från tidigare kapitel i kursen, för att minska risken för glömska. De frågor som personen svarat fel på vid tidigare tillfällen kommer oftare att komma tillbaka, tills att individen kan dom. Detta innebär att alla som studerar i Cortexio får skräddarsydda quiz utifrån sin egna kunskapsnivå och progression.

Adaptivt lärande

De som studerar i Cortexio leds genom ett tydligt och visuellt studieflöde, där de kan följa sin individuella progression i realtid. På så sätt ges möjlighet att få en tydlig bild över framsteg inom respektive kursområde. Genom att förtydliga måluppfyllelse och presentera framsteg i klara, visuella format, märker vi att detta inte bara ger en klarare överblick över lärandet, utan även bidrar till ökad motivation och engagemang i studierna.

Testa vårt unika studieflöde helt kostnadsfritt

Som lärare strävar du alltid efter att ge dina elever de bästa förutsättningarna för lärande. Vi delar den ambitionen. Därför erbjuder vi dig möjligheten att testa HypocampusCares kurslitteratur och Cortexios evidensbaserade funktionalitet. Starta din kostnadsfria provperiod idag och upptäck hur vi kan hjälpa dig att optimera dina elevers studieresultat.